سه شنبه 21 مرداد 1399
انتصاب مدیر تصفیه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2
23تیر 1399

به گزارش روابط عمومی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران:

انتصاب مدیر تصفیه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2

 معاون وزیر ، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران عباس فرهانی را به عنوان مدیر تصفیه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 منصوب کرد.

یزدان سیف در بخشی از این حکم خطاب به فرهانی آورده است: بنا به صورتجلسه عمومی فوق العاده مورخ 1/4/1399 شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 (در حال تصفیه ) به موجب این حکم به عنوان مدیر تصفیه شرکت مذکور منصوب می شوید .

خاطر نشان می شود دکتر سید محمد جعفری تاکنون به عنوان مدیر تصفیه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 بود . 

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید