شنبه 28 دی 1398

26 دی 1398

به گزارش روابط عمومی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران:

حضور مدیر روابط عمومی غله مازندران در کنفرانس بین المللی روابط عمومی

شانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران در 23 و 24 دی ماه سالجاری در سالن همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزا