جمعه 15 فروردین 1399
خرید تضمینی گندم

پس از تکمیل این فرم، کشاورز تا 2 روز فرصت دارد که محصول خود را تحویل یکی از مراکز خرید این شرکت دهد.

وضعیت خرید
سایر ویژگی ها
jpeg, png, tiff, pdfمتن بالا را در زیر وارد کنید