شنبه 28 دی 1398
خرید توافقی برنج - فرم مخصوص کارشناسی خرید

تکمیل کردن فرم زیر به منزله نمونه گیری، آنالیز و تائید محصول می باشد. در صورت عدم تائید، دلایل خود را در کادر توضیحات ذکر فرما