سه شنبه 21 مرداد 1399
حواله فروش گندم در قالب سهمیه های ابلاغی

خریدار یک روز پس از تکمیل این فرم به دفتر توزیع و فروش این شرکت مراجعه فرماید.

مشخصات فروشنده
مشخصات خریدار
سایر ویژگی ها
سایر ویژگی ها
jpeg, png, tiff, pdfمتن بالا را در زیر وارد کنید