سه شنبه 11 مهر 1402

شهروند گرامی با سلام و عرض ادب؛

چنانچه از نحوه ارائه خدمات و عملکرد اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران و نمایندگی های غله در شهرستان های استان در زمینه نقض قوانین و مقررات، عدم انجام وظایف قانونی، نقض حقوق شهروندی و عدم تکریم ارباب رجوع شکایتی داشته و شخصا ذینفع و خواستار رسیدگی می باشید و یا به عنوان یک شهروند آگاه با حس مسئولیت اجتماعی از هرگونه سویه جریان اداری، تخلفات، وجود فساد و رشوه، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات اطلاعاتی داشته و یا مشاهده نمودید، موارد مشاهده و اطلاع خود را به سامانه پیامکی 30001394 اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران گزارش و ارسال نمائید و یا مراتب را به شماره تلفن های 33118305 مسئول حراست و 33114000 مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات این اداره کل اطلاع دهید.

در غیر اینصورت می توانید از طریق فرم ذیل انتقادات و شکایات خود را برای ما ارسال نمائید.

انتقادات و شکایات خود را ارسال کنید