چهارشنبه 8 آذر 1402

نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات

نوآوری و بهبود با هدف نهادینه کردن رهبری در سازمان

نظام پیشنهادات یکی از روشهای مؤثر در تغییر شرایط کار و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت کارکنان می باشد. این نظام نقش استمرار نوآوری و بهبود را با هدف نهادینه کردن رهبری در سازمان و برقراری ارتباط پائین ترین سطح سازمان با بالاترین سطح آن را ایفا نموده و از طریق آن می توان به یافته های ذهنی و اندیشه انسانی در حل مسایل و ایجاد سؤالات جدید و راه حلهای بهینه در راستای فرهنگ تغییر و بهسازی مستمر سازمان دست یافت. شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 ضمن قدردانی از شما مراجعه کننده محترم، اعلام میدارد پیشنهادهای ارزشمند دریافتی توسط کارگروههای تخصصی و کمیته راهبری نظام پیشنهادها، را بررسی و جهت اجرا به واحد مربوطه ابلاغ مینماید. از پیشنهاد دهندگان برتر مطابق با شاخص های ارزشیابی پیشنهادها، به نحو شایسته ای تقدیر خواهد شد.
متن بالا را در زیر وارد کنید